Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) - Stewia

Niealkoholowa stłuczeniowa choroba wątroby występuje pośród 57-98% osób z nadmierną masą ciała.


Badania wykazują, że pośród osób skierowanych na chirurgiczne leczenie otyłości (chirurgia bariatryczna), NAFLD stwierdza się aż u 95% pacjentów. W kilku badaniach naukowych wykazano korzystny wpływ stewii na wartości porannej glikemii, markery insulinooporności, a także stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów we krwi. W badaniu Ritu M. i wsp. pośród pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (DM2) stwierdzono widoczne obniżenie porannej oraz poposiłkowej glikemii, a także istotne zmniejszenie stężenia trójglicerydów oraz lipoprotein VLDL po dodaniu do diety 1g proszku suszu z liści stewii w porównaniu do grupy kontrolnej. Podobne wyniki badań zostały opublikowane przez Gregersen S. i jego współpracowników. Istnieją wyniki stwierdzające na możliwość wpływu stewii na poszczególne czynniki stanu zapalnego m.in. czynnik martwicy nowotworów TNF-α, interleukina IL-6 oraz IL-10. Ponadto istnieją naukowe dowody, że jej spożycie zmniejsza dzienny pobór pokarmów w diecie.

Wydaje się zatem, że dodatek stewii do codziennego jadłospisu pacjentów z rozpoznaną niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby może zmniejszyć istniejące podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe pośród tej grupy pacjentów w kolejnych latach życia.

Piśmiennictwo:
1. The Effect of Stevia Rebaudiana on Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): A Review. Int J Nutr Sci 2018; 3(1): 2-6.

2. Nutritional composition of Stevia rebaudiana, a sweet herb, and its hypoglycaemic and hypolipidaemic effect on patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. J Sci Food Agric. 2016 Sep; 96(12): 4231-4. doi: 10.1002/jsfa.7627. Epub 2016 Feb 22.

3. Antihyperglycemic effects of stevioside in type 2 diabetic subjects. Metabolism: clinical and experimental. Metabolism. 2004; 53: 73-6. PMID:14681845.

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej