Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Miło nam poinformować, że Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Szkolenie w Rzeszowie • fot. szkoleniadietetyka.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach potwierdził dokonanie wpisu Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Celem RIS-u jest:
  • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
  • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
  • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
  • racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń,
  • ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego.


Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej w bazie Rejestru Instytucji Szkoleniowych.