Mikroflora jelitowa - otyłość i zaburzenia metaboliczne

Mikroflora jelitowa odgrywa istotną rolę w regulacji układu odpornościowego, trawieniu pokarmów, syntezie witaminy K, B1, B6, B12, lizyny, treoniny, a także w cyrkulacji kwasów tłuszczowych i przekształcaniu mutagennych karcynogenów.Badania naukowe dostarczają istotne informacje na temat powiązania mikroflory jelitowej z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi. Pierwsze dowody przyniosły badania przeprowadzone na myszach. Udowodniono, że skład flory bakteryjnej mysz otyłych jest inny od mysz szczupłych. Przeszczep bakterii jelitowych mysz szczupłych do mysz otyłych skutkował wolniejszym przyrostem masy ciała u tych drugich.

Badania w tym kierunku również prowadzone są na organizmach ludzkich. Kootle i wsp. po transplantacji kału osób szczupłych do jelita osób z nadmierną masą ciała zaobserwował zmniejszenie stężenia trójglicerydów oraz wskaźników insulinooporności. W badaniu nie zaobserwowano redukcji masy ciała. Jednakże w badaniu randomizowanym Kadooka i wsp. w grupie pacjentów z otyłością wisceralną (brzuszną) u których wprowadzono suplementację diety probiotycznymi bakteriami Lactobacilus gasseri SBT2055 stwierdzono redukcję ilości tkanki tłuszczowej zarówno wisceralnej jak i podskórnej, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu masy ciała, BMI, obwodu talii i bioder w grupie badanych osób.

Zwracając uwagę na kompleksowy wpływ mikroflory jelitowej na nasze zdrowie warto ograniczyć działanie czynników zaburzających jej skład ilościowy, jakościowy oraz funkcjonowanie. Do tych czynników zaliczamy stosowanie diety wysokobiałkowej, wysokotłuszczowej i ubogowęglowodanowej, a także nadużywanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i antybiotyków.

[i]1. Nawracka M., Szulińska M., Bogdański P.: Rola mikrofloy jelitowej w patogenezie i leczeniu otyłości oraz zespołu metabolicznego.

2. Schwiertz A., Taras D., Schäfer K. i wsp.: Microbiota and SCFA in lean and overweight healthy subjects. Obesity (Silver Spring). 2010; 18 (1):190-195.

3. Kadooka Y., Sato M., Imaizumi K i wsp.: Regulation of abdominal adiposity by probiotics (Lactobacillus gasseri SBT2055) in adults with obese tendencies in a randomized controlled trial. Eur J Clin Nutr. 2010; 64 (6):636-643
[/i]

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej