dr Joanna Bieniek

Pielęgniarka, która swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na co dzień wykorzystuje w pracy z pacjentami. Uzyskała tytuł doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Autor zagranicznych prac naukowych. Na co dzień łączy rzetelność i zaangażowanie w pracy zawodowej, dydaktycznej oraz naukowej. Tematyka prowadzonych badań oscyluje wokół osób w podeszłym wieku, frailty syndrome oraz sarkopenii. Bierze czynny udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach.

Wybrane publikacje:

1. Fried frailty phenotype assessment components as applied to geriatric inpatients. Clinical Interventions in Aging, 2016;11:453-459.

2. Trudności diagnostyczne zespołu słabości u chorych geriatrycznych Doniesienie wstępne. Gerontologia Polska, 2015,2:47-53.

3. Witamina D-wskaźnik zdrowia u osób starszych w wybranych chorobach neurodegeneracyjnych. Geriatria, 2014; 8,1:49-55.

4. Żywienie osób starszych na podstawie nowelizacji norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji polskiej z 2012 roku. Borgis - Nowa Medycyna. 2013; 4: 151-255.