Psychologia w dietetyce - warsztat doskonalący


W pracy dietetyka bardzo ważne jest nawiązanie odpowiedniego kontaktu z pacjentem. Jednakże niezmiernie często, pomimo względnie dobrej współpracy pacjent nie stosuje się do zaleceń. W takich przypadkach warto odnieść się do konkretnych metod i technik psychologicznych, które ułatwią współpracę z pacjentem, pozwolą lepiej zrozumieć jego punkt widzenia i dadzą informację odnośnie tego, co zmienić, żeby współpraca była jeszcze korzystniejsza dla obu stron. W drugiej części szkolenia „Psychologia w dietetyce” uwaga będzie skoncentrowana na doskonaleniu praktycznych umiejętności.

UWAGA: Udział w pierwszej części szkolenia: "Psychologia w dietetyce" nie jest wymagany.

Plan szkolenia:

1. Racjonalna Terapia Zachowania - poznanie podstaw poznawczo-behawioralnego programu autoterapeutycznego opartego o samopomoc emocjonalną, praktyczne ćwiczenia w zakresie modelu ABCD emocji oraz pięciu zasad zdrowego myślenia, wprowadzenie do pracy z przekonaniami.

2. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dla dietetyków - poznanie elementów paradygmatu poznawczo - behawioralnego opartego na interakcji psychiki, sygnałów cielesnych i środowiska, omówienie szczegółowo zniekształceń poznawczych oraz ich rola w procesie pracy nad zmianą stylu życia, pytania sokratejskie, wprowadzenie elementów poznawczo-behawioralnych do pracy z klientem.

3. Podstawy dialogu motywującego - poznanie idei dialogu motywującego jako narzędzia pomocnego we wspieraniu ludzi w procesie zmiany, bazującego na Transteoretycznym Modelu Zmiany, szczegółowe odniesienie faz modelu do zachowań klientów, doskonalenie umiejętności rozpoznania motywacji do zmiany, omówienie metody 6 pytań.

4. Prowadzenie zajęć grupowych z klientami - charakterystyka pracy poprzez warsztat, omówienie tematyki warsztatów, przykładowe struktury stosowane w trakcie warsztatu.

5. Trening antystresowy - elementy mindfullness w pracy dietetyka.

6. Diagnostyka w kierunku zaburzeń odżywiania - omówienie znaczenia wywiadu w rozpoznaniu zaburzeń odżywiania, kryteria zaburzeń odżywiania, mechanizmy funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania, rola dietetyka w zaburzeniach odżywiania.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat pod koniec szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
5 maja 2018
Godzina:
9:30
Czas:
8h z 15 min. przerwą na poczęstunek

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

240 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

250 zł

Pozostali

 

270 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto. Cena zawiera materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe