Psychologia w dietetyceNasze nawyki żywieniowe oraz decyzje, które podejmujemy dotyczące jedzenia tworzymy latami. Biorą w nich udział różne procesy psychologiczne, ale także nasze otoczenie. Nawyki ulegają automatyzacji, nie panujemy nad tym, co jemy.

Jak pomoc klientowi odzyskać kontrole? Jak zrozumieć sposób jedzenia naszego pacjenta? Jak wspierać go w zmianie jego stylu odżywiania?

Celem warsztatu jest omówienie podstawowych obszarów psychologii istotnych w procesie zmiany nawyków żywieniowych u osób z chorobami dietozależnymi w tym otyłością. Przedstawione zostaną zasady komunikacji i nawiązywania relacji z pacjentem, sposoby pracy z pacjentem "trudnym", psychologiczny portret osoby z nadwagą oraz podstawowe umiejętności pomagania i wspierania pacjenta w procesie odchudzania. Ponadto omówione zostaną zasoby osobiste przydatne w pracy z osobą odchudzającą się.

Szkolenie kładzie nacisk na zajęcia praktyczne.

Plan szkolenia:

1. Podstawowe zasady komunikacja i nawiązywanie relacji z klientem - elementy treningu interpersonalnego:
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- sztuka słuchania
- diagnozowanie źródeł problemu
- podstawy motywowania

2. Podstawowe umiejętności pomagania i wspierania - praktyczna analiza zasobów własnych - podstawowy warsztat umiejętności:
- poznanie technik komunikacji wraz z ich praktyczną analizą
- monitorowanie zmian u klienta
- określenie cech pomagającego

3. Psychologiczny portret osoby z nadwagą - określenie przyczyn i mechanizmów funkcjonowania osób z nadmierną masą ciała wraz z analizą przypadków

4. Formułowanie zaleceń żywieniowych:
- umiejętność formułowania celów
- ustalanie planu działania
- realizacja i weryfikacja celów
- intencja implementacyjna

5. Praca z pacjentem trudnym:
- metody argumentacji prowokujące klienta do myślenia o swoim zachowaniu jako nieskutecznym
- metody pracy z oporem
- interwencje psychodietetyczne zwiększające samoświadomość
- wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji klienta
- bariery utrudniające zmianę po stronie klienta

Atutem szkolenia jest mała grupa uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat pod koniec szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
12 stycznia 2019
Godzina:
9:30
Czas:
8h z 15 min. przerwą na poczęstunek

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

240 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

260 zł

Pozostali

 

280 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.Cena zawiera materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.