Rola dietetyka w szpitalnym zespole żywieniowym


Szkolenie obejmuje zakres działań dietetyka z szpitalnym zespole żywieniowym, udział w planowaniu żywienia do i pozajelitowego u osób dorosłych. W sposób praktyczny przygotuje do leczenia żywieniowego pacjentów żywionych przez sztuczny dostęp również w warunkach domowych. Ponadto uczestnikom zostaną przedstawione wymagania NFZ do rozliczenia żywienia.

Plan szkolenia:

1. Zapoznanie z podstawowymi definicjami: zespół żywieniowy i  jego skład, leczenie żywieniowe, żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe.

2. Różne struktury szpitalnych zespołów żywieniowych, omówienie organizacji pracy w różnych ośrodkach.

3. Rola dietetyka na samym początku:
- Ocena stanu odżywienia pacjenta przyjętego do szpitala.
- Narzędzia do ww oceny, podstawowe skale.
- Niedożywienie - rodzaje, rozpoznawanie.
- Niedożywienie szpitalne - jak mu zapobiec.
- Wyniki badań laboratoryjnych - jakie są wymagane do oceny stanu odżywienia, monitorowania leczenia żywieniowe, co w sytuacji ich braku.

4. Leczenie żywieniowe doustne:
- Sposoby modyfikacji diety szpitalnej.
- ONSy - rodzaje, zastosowanie.
- Przykładowe przepisy z zastosowaniem ONSów.
- Zagęszczacze pokarmów - zastosowanie w określonych sytuacjach klinicznych.

5. Leczenie żywieniowe przez sztuczny dostęp:
- Żywienie przez: zgłębnik, PEGa, gastrostomię odżywczą, jejunostomię.
- Wskazania i przeciwwskazania do żywienia przez sztuczny dostęp.
- Rodzaje diet medycznych do stosowania przez sztuczny dostęp.
- Dieta kuchenkowa, a dieta przemysłowa.
- Planowanie żywienia dojelitowego, dobór diety.

6. Żywienie pozajelitowe workami RTU:
- Co dietetyk powinien wiedzieć o żywieniu pozajelitowym.
- Rodzaje mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz dodatków.
- Czy dietetyk może planować żywienie pozajelitowe.

7. Monitorowanie stanu odżywienia pacjenta podczas leczenia żywieniowego.

8. Żywienie okołooperacyjne - czym jest ERAS?

9. Leczenie żywieniowe pacjenta po wyjściu ze szpitala - co dalej?

10. Dokumentacja wymagana przez NFZ do rozliczenia żywienia do- i pozajelitowego.

11. Gdzie szukać informacji na temat leczenia żywieniowego:
-Literatura.
-Strony internetowe.
-Towarzystwa.

12. Część warsztatowa - studium przypadku, planowanie żywienia doustnego, do-, pozajelitowego oraz mieszanego.

Szkolenie zostało objęte patronem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu - POLSPEN.


Atutem szkolenia jest mała grupa uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat pod koniec szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
19 stycznia 2019
Godzina:
9:30
Czas:
8h z 15 min. przerwą na poczęstunek

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

230 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

250 zł

Pozostali

 

270 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.Cena zawiera materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.