Diagnostyka w pracy dietetyka. Część drugaPodczas szkolenia uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę dotyczącą interpretacji wyników badań, a także pozna przyczyny oraz objawy najczęstszych chorób, z którymi zgłasza się pacjent do gabinetu dietetyka. Omówione również zostaną zalecenia żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych, dzięki czemu z łatwością będzie można zastosować zdobytą wiedzę w pracy z pacjentem.

Plan szkolenia:

1. Przewód pokarmowy

Przełyk
 • Choroba refluksowa przełyku - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


Żołądek
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka - objawy, przyczyny, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


Trzustka
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób trzustki.
 • Ostre zapalenie trzustki - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Przewlekłe zapalenie trzustki - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


Pęcherzyk żółciowy i wątroba
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób pęcherzyka żółciowego i wątroby.
 • Kamica pęcherzyka żółciowego - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Marskość wątroby - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


2. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
 • Insulinooporność - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Cukrzyca typu I - objawy, diagnostyka.
 • Cukrzyca typu II - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Zespół metaboliczny.


3. Nerki
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób nerek.


4. Reumatologia
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób reumatycznych.


Dna moczanowa - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

Osteoporoza - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

---

Atutem szkolenia jest mała grupa uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat pod koniec szkolenia.


Plan szkolenia nie przewiduje omówienia szczegółowej dietoterapii schorzeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
29 lutego 2020
Godzina:
9:30
Czas:
8h z przerwą na poczęstunek

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

240 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

260 zł

Pozostali

 

280 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.Cena zawiera materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.