Opieka dietetyczna osób aktywnych fizycznie oraz wyczynowych sportowców


Opieka dietetyczna osób aktywnych fizycznie/wyczynowych sportowców powinna obejmować ocenę stanu odżywienia, diagnostykę żywieniową, interwencję żywieniową oraz kontrolę stanu odżywienia.

Po przeprowadzeniu oceny stanu odżywienia i diagnozie należy rozpocząć działania, mające na celu trwałe kształtowanie prawidłowych zachowań żywieniowych (interwencję żywieniową).

Interwencja żywieniowa powinna obejmować planowanie sposobu żywienia, edukację żywieniową, konsultacje żywieniowe oraz zalecenia do współpracy z innymi specjalistami, mogącymi pomóc w opiece dietetycznej.

1. Stan odżywienia i sposób żywienia osób aktywnych fizycznie (ocena, diagnostyka, monitoring/kontrola wyników badań).

- Wywiad historii choroby oraz historii żywienia
- Badania antropometryczne (podstawowe rozmiary ciała, analiza składu ciała)

2. Wytyczne żywieniowe w okresie treningów, zawodów oraz restytucji powysiłkowej (interwencja).

- Nawodnienie organizmu
- Żywienie w okresie treningów
- Zalecenia żywieniowe - program superkompensacyjny (1-7 dni przed startem)
- Żywienie w okresie przedstartowym
- Żywienie w okresie startowym
- Żywienie w okresie restytucji powysiłkowej
- Substytuty żywności i suplementy w sporcie
- Poglądowy program żywieniowy dla osób aktywnych fizycznie

Atutem szkolenia jest mała grupa uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat pod koniec szkolenia.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
9 listopada 2019
Godzina:
9:30
Czas:
8h z 15 min. przerwą na poczęstunek

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

250 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

270 zł

Pozostali

 

290 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.Cena zawiera materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.