"Rodzic jako trudny pacjent w gabinecie dietetyka" - jak pracować z rodziną dziecka z nadwagą i zaburzeniami karmienia? [ONLINE]Zachowania i postawy rodziców odgrywają ważną rolę w procesie kształtowania nawyków żywieniowych u dzieci. Badania wskazują na silny związek między jadłospisami rodziców, tym co jedzą, jaką rolę pełni jedzenie w ich życiu na zachowania żywieniowe dzieci w kolejnych latach.

Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami karmienia lub dziecka otyłego jest specyficzną formą pracy. Specjalista, kierując swoje uwagi bezpośrednio do dorosłego, działa pośrednio na dziecko, jak i na całą rodzinę.

Psychodietetyczne podejście do zmiany nawyków żywieniowych u dzieci z  nadwagą czy próby oswajania dzieci z nieakceptowanym jedzeniem, w dużym stopniu bazują na budowaniu właściwych relacji dziecka z rodzicem i dziecka z jedzeniem. Umiejętna edukacja rodziny w tym obszarze jest kluczowa do uzyskania pożądanych efektów terapii. Szkolenie ma na celu ułatwienie specjalistom nawiązanie właściwego dialogu z rodzicem oraz przekazanie praktycznych informacji
do pracy z małym pacjentem.

Plan szkolenia:

1. Dziecko u dietetyka. Jakie wymagania stawiamy dietetykowi pracującemu z dziećmi i 
ich rodzicami ?

2. Z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się specjalista pracując z rodziną ?

3. Jak nawiązać pozytywną relację z rodzicem ?

4. Jak wyznaczać realne, konkretne cele dla dziecka i dla rodzica ?

5. „Proszę ułożyć dietę dla dziecka” - oczekiwania pacjenta a cel dietetyka.

6. Gdy specjaliście bardziej zależy na powodzeniu dietoterapii niż pacjentowi
Trudny pacjent; roszczeniowy, wszystkowiedzący, przerzucający odpowiedzialność
na otoczenie (dziecko, szkoła, dziadkowie), o niskiej motywacji u pacjenta....

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
27 czerwca 2020
Godzina:
9:30
Czas:
5h

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

220 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

240 zł

Pozostali

 

260 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.