Diagnostyka w pracy dietetyka. Część druga [ONLINE]Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę dotyczącą interpretacji wyników badań, a także pozna przyczyny oraz objawy najczęstszych chorób, z którymi zgłasza się pacjent do gabinetu dietetyka. Omówione również zostaną zalecenia żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych, dzięki czemu z łatwością będzie można zastosować zdobytą wiedzę w pracy z pacjentem.

Plan szkolenia:

1. Przewód pokarmowy

Przełyk
 • Choroba refluksowa przełyku - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


Żołądek
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka - objawy, przyczyny, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


Trzustka
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób trzustki.
 • Ostre zapalenie trzustki - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Przewlekłe zapalenie trzustki - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


Pęcherzyk żółciowy i wątroba
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób pęcherzyka żółciowego i wątroby.
 • Kamica pęcherzyka żółciowego - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Marskość wątroby - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.


2. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
 • Insulinooporność - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Cukrzyca typu I - objawy, diagnostyka.
 • Cukrzyca typu II - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Zespół metaboliczny.


3. Nerki
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób nerek.


4. Reumatologia
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób reumatycznych.


Dna moczanowa - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

Osteoporoza - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

---

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Plan szkolenia nie przewiduje omówienia szczegółowej dietoterapii schorzeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
28 listopada 2020
Godzina:
9:30
Czas:
6,5h

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

220 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

240 zł

Pozostali

 

260 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.