INSULINOOPORNOŚĆ od teorii do praktyki [ONLINE]Głównym sposobem leczenia IO jest modyfikacja stylu życia, a w szczególności dobrze prowadzona terapia żywieniowa oraz aktywność fizyczna. Tematyka postępowania dietetycznego w insulinooporności cieszy się w ostatnich latach rosnącą popularnością. Gwałtowny wzrost liczby nowych doniesień naukowych dotyczących roli diety w rozwoju i leczeniu IO, w tym badań nad skutecznością alternatywnych modeli żywieniowych, skutkuje potrzebą systematycznego przeglądu wiedzy z tego zakresu oraz próbą jej przełożenia na praktyczne zalecenia dla pacjentów z IO. Celem kursu jej usystematyzowanie wiedzy dietetyków o insulinooporności (jej patomechanizmie, związku z innymi jednostkami chorobowymi, diagnostyce, leczeniu) oraz zasadach dietetycznego prowadzenia pacjentów z uwzględnieniem różnych modeli żywieniowych. Ponadto, podczas zajęć każdy uczestnik będzie miał możliwość przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę.

Plan szkolenia:

1. INSULINOOPORNOŚĆ - podłoże kliniczne zaburzenia: /2h/
- definicja, patogeneza, patomechanizm,
- diagnostyka i leczenie,
- insulinooporność współwystępująca z innymi jednostkami chorobowymi,

2. INSULINOOPORNOŚĆ - z czym to się je: /3h/
- zasady żywienia pacjentów z IO,
- przegląd alternatywnych modeli dietetycznego leczenia IO,
- suplementacja w IO,

3. ILE PRZYPADKÓW tyle HISTORII - czyli o pracy dietetyka z pacjentem z IO /metoda przypadków: /3h/
- analiza przypadków pacjentów z IO,
- różne modele pracy dietetycznej z pacjentem z IO.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
12 grudnia 2020
Godzina:
9:30
Czas:
7h

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

230 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

250 zł

Pozostali

 

270 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.