Diagnostyka w pracy dietetyka. Część druga [ONLINE]Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę dotyczącą interpretacji wyników badań, a także pozna przyczyny oraz objawy najczęstszych chorób, z którymi zgłasza się pacjent do gabinetu dietetyka. Omówione również zostaną zalecenia żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych, dzięki czemu z łatwością będzie można zastosować zdobytą wiedzę w pracy z pacjentem.

Plan szkolenia:

1. Przewód pokarmowy.
 • Choroby przełyku
 • Choroba refluksowa przełyku - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

2.Choroby żołądka
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka - objawy, przyczyny, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

3. Diagnostyka celiakii

4. Choroby trzustki
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób trzustki.
 • Ostre zapalenie trzustki - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Przewlekłe zapalenie trzustki - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

5. Choroby pęcherzyka żółciowego i wątroby
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób pęcherzyka żółciowego i wątroby.
 • Kamica pęcherzyka żółciowego - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Marskość wątroby - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

6. Nerki
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób nerek.

7. Reumatologia
 • Badania wykorzystywane w diagnostyce chorób reumatycznych.
 • Dna moczanowa - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.
 • Osteoporoza - objawy, diagnostyka, postępowanie żywieniowe.

---

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Plan szkolenia nie przewiduje omówienia szczegółowej dietoterapii schorzeń.

Informujemy, że obie części szkolenia będą się odbywały w jeden weekend (sobota - część pierwsza, niedziela - część druga). Oczywiście nadal będzie możliwość uczestniczenia tylko w jednym szkoleniu, jednak osoby, które wybiorą się na oba kursy, mogą liczyć na 20% zniżkę na drugi z kursów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
24 października 2021
Godzina:
9:30
Czas:
6h

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

260 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

290 zł

Pozostali

 

320 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.