Opieka dietetyczna osób aktywnych fizycznie oraz wyczynowych sportowców [ONLINE]


Opieka dietetyczna osób aktywnych fizycznie/wyczynowych sportowców powinna obejmować ocenę stanu odżywienia, diagnostykę żywieniową, interwencję żywieniową oraz kontrolę stanu odżywienia.

Po przeprowadzeniu oceny stanu odżywienia i diagnozie należy rozpocząć działania, mające na celu trwałe kształtowanie prawidłowych zachowań żywieniowych (interwencję żywieniową).

Interwencja żywieniowa powinna obejmować planowanie sposobu żywienia, edukację żywieniową, konsultacje żywieniowe oraz zalecenia do współpracy z innymi specjalistami, mogącymi pomóc w opiece dietetycznej.

1. Stan odżywienia i sposób żywienia osób aktywnych fizycznie (ocena, diagnostyka, monitoring/kontrola wyników badań).

- Wywiad historii choroby oraz historii żywienia
- Badania antropometryczne (podstawowe rozmiary ciała, analiza składu ciała)

2. Wytyczne żywieniowe w okresie treningów, zawodów oraz restytucji powysiłkowej (interwencja).

- Nawodnienie organizmu
- Żywienie w okresie treningów
- Zalecenia żywieniowe - program superkompensacyjny (1-7 dni przed startem)
- Żywienie w okresie przedstartowym
- Żywienie w okresie startowym
- Żywienie w okresie restytucji powysiłkowej
- Substytuty żywności i suplementy w sporcie
- Poglądowy program żywieniowy dla osób aktywnych fizycznie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
12 marca 2022
Godzina:
9:30
Czas:
8h

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

260 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

320 zł

Pozostali

 

350 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.