II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów - Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów - Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, którą objęliśmy Patronem merytorycznym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów - Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2016 roku w Rzeszowie. 

Tematyka tegorocznej konferencji i szkoleń obejmuje m.in.:
- Żywienie w chorobach metabolicznych;
- Żywienie w sporcie;
- Żywienie w onkologii;
- Programowanie żywieniowe;
- Immunożywienie;
- Zaburzenia odżywienia - postepowanie, leczenie.

Konferencja skierowana jest do młodych doktorów, doktorantów, dietetyków oraz studentów i kół naukowych zajmujących się naukami o żywieniu i żywności, fizjologicznymi, medycznymi.

Tegoroczna edycja konferencji będzie trwała dwa dni. Na pierwszy dzień zaplanowane są prelekcje autorytetów spośród dziedzin poruszanych tematów oraz prezentacja wyników badań młodych naukowców. Drugi dzień przeznaczony zostanie na szkolenia tematyczne. W tym roku również ogłaszamy konkurs na najlepsze prace naukowe, których laureaci zostaną obdarowani atrakcyjnymi nagrodami.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej