Nowe szkolenie - "Zasady żywienia chorych po transplantacji narządów"

Sukcesy w przeszczepach narządów spowodowały, że liczba chorych oczekujących na ten rodzaj leczenia stale rośnie. Rozwój transplantologii w Polsce zaowocował powstaniem wielu specjalistycznych ośrodków, w których praca dietetyka z pacjentem jest bardzo ważna zarówno we wczesnym okresie po transplantacji, jak i późniejszym.Sukcesy w przeszczepach narządów spowodowały, że liczba chorych oczekujących na ten rodzaj leczenia stale rośnie. Rozwój transplantologii w Polsce zaowocował powstaniem wielu specjalistycznych ośrodków, w których praca dietetyka z pacjentem jest bardzo ważna zarówno we wczesnym okresie po transplantacji, jak i późniejszym.

Zasady żywienia chorych po transplantacji narządu/narządów:

1. Transplantacja narządów w Polsce i na świecie (krótki rys historyczny).

2. Najczęstsze powikłania po transplantacji narządów.

3. Leki immunosupresyjne i inne leki niezbędne u chorego po transplantacji oraz ich skutki uboczne.

4. Metody oceny stanu odżywienia pacjentów transplantacyjnych.

5. Leczenie żywieniowe (pozajelitowe i dojelitowe) pacjentów transplantacyjnych wg wytycznych ESPEN.

6. Zasady żywienia chorych po transplantacji narządu (żywienie drogą doustną):

- Żywienie we wczesnym okres po transplantacji,

- Podstawy zdrowej diety po transplantacji (piramida racjonalnego żywienia) - jak prawidłowo zbilansować jadłospis?

- Produkty wskazane i przeciwwskazane po transplantacji narządu,

- Występowanie zakażeń pochodzących z żywności u pacjentów transplantacyjnych,

- Praktyczne wskazówki dla chorych po transplantacji narządu (jak sobie radzić w kuchni?),

- Aktywność fizyczna po transplantacji (kiedy zacząć?).

7. Cukrzyca potransplantacyjna (NODAT):

- Charakterystyka cukrzycy potransplantacyjnej,

- Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych na rozwój NODAT,

- Profilaktyka rozwoju cukrzycy potransplantacyjnej,

- Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej,

- Edukacja zdrowotna - samoopieka i samokontrola cukrzycy.

8. Otyłość i zespół metaboliczny u pacjentów po transplantacji narządów:

- Charakterystyka otyłości potransplantacyjnej,

- Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych na występowanie otyłości wśród pacjentów transplantacyjnych,

- Profilaktyka rozwoju otyłości potransplantacyjnej.

9. Analiza wybranych przypadków (chorzy w pierwszym roku od transplantacji narządu, leczeni ambulatoryjnie).

10. Analiza wybranych przypadków (chorzy powyżej 2 lat od transplantacji narządu, leczeni ambulatoryjnie).


11. Część praktyczna: prawidłowe bilansowanie jadłospisów (jakościowe i ilościowe) dla w/w przypadków ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb żywieniowych).

Uwaga: Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej