Zaburzenia z napadami objadania się - BED

BED, czyli binge eating disorder, jest nowym zaburzeniem odżywiania się, ujętym w najnowszym Diagnostycznym i Statystycznym podręczniku Zaburzeń Psychicznych DSM - 5.BED, czyli binge eating disorder, jest nowym zaburzeniem odżywiania się, ujętym w najnowszym Diagnostycznym i Statystycznym podręczniku Zaburzeń Psychicznych DSM - 5. Zaburzenie charakteryzuje się nawracającą utratą kontroli nad ilością i sposobem jedzenia, a także ponoszeniem konsekwencji psychicznych wynikających z przejadania się. Niektórzy specjaliści sugerują, że BED może być następstwem problemów psychicznych: lęku, depresji.

Kryteria diagnostyczne BED wg DSM-5:
A. Powtarzające się epizody niepohamowanego jedzenia.
B. Współwystępowanie z powyższym przynajmniej trzech następujących objawów:
1. Jedzenie dużo szybsze niż normalnie.
2. Jedzenie aż do nieprzyjemnego uczucia pełności.
3. Jedzenie dużych porcji jedzenia pomimo nieodczuwania fizycznego głodu.
4. Jedzenie w samotności z powodu wstydu/zakłopotania jedzeniem.
5. Odczuwanie wstrętu do siebie, depresji lub winy po przejedzeniu.
C. Wyraźne cierpienie dotyczące niepohamowanego jedzenia.
D. Występowanie niepohamowanego jedzenia co najmniej raz w tygodniu przez trzy miesiące.
E. Brak powtarzających się czynności kompensacyjnych w związku niepohamowanym jedzeniem.

Zaburzenia z napadami objadania się rozpoznaje się pośród 15,7 - 40% otyłych osób. W populacji ogólnej odsetek ten jest znacznie niższy i wynosi 1,12 - 6,6%.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej

Źródło: Bąk-Sosnowska M.: Kryteria różnicowe zaburzenia z napadami objadania się i uzależnienia od pożywienia w kontekście przyczyn otyłości oraz jej leczenia. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST, 2016; 49: 1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62824