Konferencja: „Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse”

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję pt.: „Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse”, która odbędzie się 3 marca w Poznaniu.Organizatorami wydarzenia są Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej i Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Plan:

8.00-9.00- rejestracja uczestników.

9.00-9.10 - otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Maria Iskra - Prodziekan ds. Oddziału Studiów Biomedycznych- Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Sesja I - Żywienie i aktywność fizyczna w zdrowym

9.10-9.40: Superfoods - cele i kierunki zastosowania w żywieniu osób starszych- dr hab. Anna GramzaMichałowska, prof. nadzw; (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

9.40-10.10: Zalecenia dotyczące aktywności osób w wieku starszym z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu zdrowia- prof. dr hab. Wiesław Osiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu).

10.10-10.20 - wykład sponsorowany

Sesja II - Żywienie w patologicznym starzeniu - wybrane zagadnienia

10.40-11.10: Pacjent z chorobą Parkinsona - rola dietetyka w opiece nad pacjentem dr hab. Dariusz Włodarek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

11.10-11.40: Zalecenia dietetyczne dla osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego - dr hab. Lucyna Kozłowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

11.40-11.50 -wykład sponsorowany.

Sesja III - Dobre praktyki w dietetyce

12.10-13.00 - Czy mikrobiota jelitowa ma wpływ na jakość życia i choroby w wieku starszym? dr n. med. Mirosława Gałęcka (Instytut Mikroekologii w Poznaniu).

13.00-13.50 - Niedożywienie wieku podeszłego w przebiegu zaburzeń połykania- wsparcie dietetyczne dr n. med. Anna Zmarzły (Poradnia Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu).

13.50-14.00 -wykład sponsorowany.

14.40-16.00 - Warsztaty* (80 minut)

WARSZTAT 1: Pułapki w komunikacji zaleceń żywieniowych - co mówi specjalista, a co słyszy pacjent? dr n.med. Agata Juruć, psycholog, dietetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

WARSZTAT 2: Opracowanie diety dla pacjenta z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego z wykorzystaniem wymienników pokarmowych, dr hab. Lucyna Kozłowska, dietetyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

WARSZTAT 3: Doustna suplementacja pokarmowa w  wybranych schorzeniach wieku senioralnego (owrzodzenia przewlekłe, zaburzenia połykania, niedożywienie) dr n. med. Anna Zmarzły- specjalista chorób wewnętrznych, lek med. Dominik Rączka - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, dr n. biol Anna ŻebrykStopa -neurologopeda - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

WARSZTAT 4
: Gdy ograniczenia narządu ruchu współistnieją z problemami żywieniowymi -praktyczne wskazówki dla dietetyka z perspektywy fizjoterapeuty -mgr Dominik Tokarski, fizjoterapeuta, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.


16.10-17.50 - Sesja prezentacji ustnych 17.50 - 18.00 - Podsumowanie sesji plakatowej i sesji prezentacji ustnych oraz uroczyste zakończenie konferencji.

Więcej informacji na stronie Organizatorów: http://gerodiet.wixsite.com/konferencja

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej