Mysimba - nowy lek w terapii otyłości

Mysimba to produkt leczniczy zwiększający uczucie sytości i zmniejszający odczuwanie apetytu od niedawna dostępny w naszym kraj.


Zawiera dwie substancje czynne - bupropion (lek przeciwdepresyjny, stosowany również w leczeniu uzależnienia od nikotyny) i naltrekson (dotychczas stosowany jako substancja odwykowa w leczeniu uzależnienia od alkoholu i opiatów) .

Wskazany do stosowania jednocześnie z dietą o obniżonej kaloryczności i przy zwiększonej aktywności fizycznej w celu obniżenia masy ciała u pacjentów dorosłych z wyjściową wartością wskaźnika masy ciała (BMI) ≥30 kg/m2 lub ≥27 kg/m2 do <30 kg/m2, jeśli u pacjenta występuje jedna lub więcej choroba towarzysząca otyłości.

Przeciwskazania do stosowania Mysimby:


1. Niewyrównane nadciśnienie tętnicze,

2. Padaczka obecnie lub napady w wywiadzie,

3. Guz nowotworowy w ośrodkowym układzie nerwowym,

4. Okres bezpośrednio po nagłym odstawieniu alkoholu lub benzodiazepin u osoby uzależnionej,

5. Choroba afektywna dwubiegunowa w wywiadzie,

6. Przyjmowanie bupropionu lub naltreksonu w innym wskazaniu aniżeli obniżenie masy ciała,

7. Żarłoczność psychiczna lub jadłowstręt psychiczny - występujące obecnie lub w przeszłości,

8. Przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitorów MAO),

9. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

10. Schyłkowa niewydolność nerek lub ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Działania niepożądane:

1. Samobójstwo i zachowania samobójcze,

2. Napady drgawkowe,

3. Wzrost ciśnienia tętniczego,

4. Zaburzenia czynności nerek i wątroby,

5. Objawy neuropsychiatryczne i aktywacja manii.

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej

Źródło: http://www.urpl.gov.pl/pl/ważne-informacje-dla-lekarzy-dotyczące-przepisywania-niedawno-dopuszczonego-do-obrotu-leku-mysimba