Prace naukowe wykładowców Centrum

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami naszych specjalistów.Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej współpracuje z wykładowcami, którzy są czynnymi praktykami oraz prowadzą badania naukowe. Zachęcamy do zapoznania się z pracami:

1. Ocena wybranych parametrów antropometrycznych i biochemicznych u pacjentek z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem nowego wskaźnika VAI — doniesienie wstępne. Część I. Link: https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/article/view/64798?fbclid=IwAR2hcg897e6lEmhgt42zk-tKSS3Y1m0cQg3JwOR99a2rUwwHad-bNkNJEws

2. Ryzyko kardiometaboliczne w zespole policystycznych jajników. Link: http://www.pzp.umed.wroc.pl/ahead-of-print/110089.pdf

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej