INSULINOOPORNOŚĆ od teorii do praktyki [ZAPIS SZKOLENIA]Głównym sposobem leczenia IO jest modyfikacja stylu życia, a w szczególności dobrze prowadzona terapia żywieniowa oraz aktywność fizyczna. Tematyka postępowania dietetycznego w insulinooporności cieszy się w ostatnich latach rosnącą popularnością. Gwałtowny wzrost liczby nowych doniesień naukowych dotyczących roli diety w rozwoju i leczeniu IO, w tym badań nad skutecznością alternatywnych modeli żywieniowych, skutkuje potrzebą systematycznego przeglądu wiedzy z tego zakresu oraz próbą jej przełożenia na praktyczne zalecenia dla pacjentów z IO. Celem kursu jej usystematyzowanie wiedzy o insulinooporności (jej patomechanizmie, związku z innymi jednostkami chorobowymi, diagnostyce, leczeniu) oraz zasadach dietetycznego prowadzenia pacjentów z uwzględnieniem różnych modeli postępowania. Szkolenie realizowane jest w formie pracy na przypadkach (case study) przeplatanej teoretycznym omówieniem problemu.

Tematyka:

1. INSULINOOPORNOŚĆ i jej podłoże kliniczne:
- definicja, patogeneza, patomechanizm,
- diagnostyka i leczenie,
- choroby współistniejące.

2. INSULINOOPORNOŚĆ - zasady postępowania dietetycznego:
- zasady żywienia pacjentów,
- metodyka planowania diety,
- przegląd alternatywnych modeli dietetycznego leczenia IO,
- modele pracy z pacjentem z IO,
- suplementacja.


--

Szkolenie zostało nagrane 21 października 2023 r. Po zarejestrowaniu się na kurs i dokonaniu opłaty, organizator szkolenia przekaże uczestnikowi dostęp do nagrania kursu. Dostęp do nagrania wideo wygaśnie po 7 dniach.


Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i książkę szkoleniową.

Zapis szkolenia

Czas:
5h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.