Żywienie dzieci we wczesnym okresie życia w kontekście profilaktyki trudności karmienia [ONLINE]Coraz częściej do gabinetu dietetyka przychodzą rodzice z małymi pacjentami. Dziecko to nie „mały dorosły”. Jego żywienie, szczególnie w pierwszych 3 latach życia, różni się bardzo na każdym etapie rozwoju. Porównując noworodka, który dzięki bezwarunkowemu odruchowi ssania potrafi zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne, a  3-latka, który potrafi sam dokonać wyboru jaki produkt chce zjeść świadomie, to dzieli ich bardzo długa droga. Ta długa droga jest wynikiem bardzo dynamicznych zmian w rozwijającym się organizmie. W związku z tym, w żywieniu dzieci należy uwzględnić różnice anatomiczne i fizjologiczne oraz dostosowane do dynamicznego rozwoju dziecka zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze. Programowanie metaboliczne i kształtowane w tym okresie życia preferencje żywieniowe, mogą być czynnikiem profilaktyki wielu chorób niezakaźnych. Dlatego niezbędna jest wiedza o żywieniu właśnie tej grupy wiekowej oraz edukacja żywieniowa rodziców. Dobre fundamenty zostają na całe życie, ale trzeba być również świadomym tego, że błędy popełniane na tym etapie, mogą się przyczynić do utrwalania niepożądanych zachowań, których konsekwencjami mogą być niedobory żywieniowe. Okres wczesnego dzieciństwa jest również związany z trudnościami w karmieniu i jedzeniu. Warto wiedzieć, w jaki sposób możemy diagnozować poszczególne trudności czy zaburzenia, aby wspomóc ten trudny, zarówno dla rodzica jak i dla dziecka okres.

Szkolenie przeznaczone jest dla: dietetyków, pediatrów, neurologopedów, rodziców i innych zainteresowanych tematem żywienia dzieci.

Czas: 6 godzin z przerwą 15 minutową


Plan szkolenia:

1. Przegląd aktualnych wytycznych dotyczących żywienia dzieci.

2. Żywienie w pierwszym półroczu życia - karmienie naturalne, jak długo karmić piersią?

Właściwości mleka kobiecego, wpływ karmienia piersią na preferencje smakowe dziecka, dieta matki karmiącej, jak obliczyć przyrosty dziecka, rola dietetyka w okresie karmienia naturalnego; karmienie sztuczne, kiedy mleko modyfikowane a kiedy preparaty mleko zastępcze, przegląd wybranych produktów do karmienia niemowląt.

3. Żywienie w drugim półroczu życia - wprowadzanie pokarmów uzupełniających, zapotrzebowanie energetyczne dziecka, zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze, programowanie metaboliczne.

4. Kiedy dziecko jest gotowe do przyjmowania pokarmów uzupełniających - rozwój i umiejętności dziecka w danym wieku - rozwój umiejętności jedzenia, rozwój motoryczny dziecka, mechanizmy antygrawitacyjne.

5. Od czego rozpoczynamy rozszerzać dietę? - kształtowanie preferencji smakowych.

6. Style karmienia.

7. Alternatywne metody rozszerzania diety BLW, BLISS.

8. Wprowadzanie glutenu do diety - „ile to jest niewiele?”

9. Produkty potencjalnie alergizujące - kiedy wprowadzamy do diety?

10. Produkty niewskazane w żywieniu dzieci do 1 roku życia.

11. Żywienie dzieci od 1 do 3 roku życia - zapotrzebowanie energetyczne, zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

12. Dziecko z neofobią pokarmową, wybiórczością pokarmową, z awersją pokarmową -charakterystyka, diagnostyka różnicowa, postępowanie.

13. ARFID - unikające/ograniczające zaburzenie przyjmowania pokarmów - kryteria diagnostyczne, strategie postępowania, rola dietetyka.

14. Przyczyny trudności w karmieniu i jedzeniu (medyczne, sensoryczno-motoryczne, psychologiczne, inne).

15. Narzędzia do diagnozy trudności w karmieniu i jedzeniu u dzieci (Montreal Children Hospital Feeding Scale, Drzewko decyzyjne diagnostyki różnicowej wybrednego jedzenia, PFD, ARFID).

16. Studium przypadków i rola dietetyka w żywieniu dzieci.


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
27 listopada 2021
Godzina:
9:30
Czas:
5,5h

Cennik szkolenia

Studenci

do 26 roku życia

260 zł

Doktoranci

do 30 roku życia

290 zł

Pozostali

 

320 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.