dr Monika Mielus

Uzyskała tytuł doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, specjalność "żywienie człowieka i dietetyka". Od 10 lat pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Udziela konsultacji z zakresu profilaktyki żywieniowej, przede wszystkim sprawuje opiekę dietetyczną m.in. nad chorymi na mukowiscydozę. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych dotyczących żywienia, planowania badań naukowych w medycynie. Wygłasza wykłady na kursach dla lekarzy specjalistów, rodziców dzieci z mukowiscydozą oraz na posiedzeniach towarzystw naukowych. Jest współautorem artykułów publikowanych w  krajowych czasopismach naukowych, a także prac prezentowanych na konferencjach zagranicznych. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Wybrane publikacje:

1. Żywienie niemowląt chorych na mukowiscydozę - ocena skuteczności i tolerancji preparatu Milupa Cystilac. Pediatria Polska, 2007; 82(1): 21-27.

2. Wpływ diety opartej na specjalistycznym preparacie do żywienia niemowląt chorych na mukowiscydozę na stężenie witamin A i E we krwi. Pediatria Polska, 2007; 82(8): 631 - 634.

3. Dietary Pattern and its Relationship Between Bone Mineral Density in Girls and Boys with Cystic Fibrosis - preliminary report. Developmental Period Medicine, 2015;1:105-113.

4. Evaluation of factors related to bone disease in Polish children and adolescents with cystic fibrosis. Advances in Medical Sciences, 2015; 60(2): 315-320.