Uroonkologia - wsparcie dietetyka w leczeniu nowotworów prostaty [ONLINE]


Schorzenia urologiczne stanowią istotny problem kliniczny, gdyż odpowiadając za jedną czwartą wszystkich nowotworów, wciąż pozostają tematem tabu. Nowotwór prostaty zajmuje drugie wśród mężczyzn i czwarte w populacji ogólnej miejsce w światowym zestawieniu zapadalności i umieralności na nowotwory złośliwe. Oznacza to, iż co 3 mężczyzna na świecie zmierzy się z chorobą nowotworową. Prawidłowo dobrana dietoterapia, uwzględniająca plan leczenia, czy objawy towarzyszące chorobie, stanowi istotny element wsparcia onkologicznego, a także zapobiega jej nawrotom.

Plan szkolenia:

1. Uroonkologia:
- Epidemiologia
- Objawy i rozpoznanie
- Podział i leczenie
- Nowotwory prostaty

2. Wsparcie żywieniowe:
- Prehabilitacja
- Protokół ERAS

3. Żywienie dla jaj:
- Dietoterapia nowotworowa
- Wsparcie przy radio-/chemioterapii
- Niedożywienie
- ONS & immunożywienie
- Leczenie żywieniowe

4. Profilaktyka nowotworowa:
- Żywność pro- i przeciwzapalna
- Suplementacja
- Aktywność fizyczna

5. Planowanie dietoterapii:
- Analiza przypadku

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
13 kwietnia 2024
Godzina:
9:30
Czas:
6h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.