Alergia na pokarmy - rola diety eliminacyjnej [ONLINE]Nadwrażliwość na białka jaja kurzego i mleka krowiego stanowią najczęstsze alergie na pokarmy u dzieci. Dieta eliminacyjna jest stosowana zarówno na etapie diagnostyki (poprzedza doustną próbę prowokacji), jak również stanowi leczenie pierwszego wyboru u pacjentów z rozpoznaniem alergii na pokarmy. Optymalnie dieta eliminacyjna powinna być prowadzona pod opieką dietetyka.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej alergii na pokarmy u dzieci oraz zapoznanie się z aktualnymi standardami postępowania, zwłaszcza dietetycznego. Ma ono charakter praktyczny, z omówieniem przypadków klinicznych oraz narzędzi stosowanych w leczeniu dzieci z alergią na pokarmy (np. drabiny mlecznej i jajecznej).


Plan szkolenia:

1. Zrozumieć nadwrażliwość na pokarmy - alergia vs. nietolerancja. Pojęcie marszu alergicznego.

2. Epidemiologia alergii na pokarmy.

3. Manifestacja kliniczna alergii na pokarmy.

4. Diagnostyka alergii na pokarmy - nadrozpoznawalność czy zbyt rzadka diagnoza?

- wywiad żywieniowy ukierunkowany na alergię na pokarmy;

- narzędzie COMISS;

- rekomendowane i niezalecane testy diagnostyczne;

- protokół doustnej próby prowokacji.

5. Dieta bezmleczna u niemowląt - co mama może podać dziecku z alergią na białka mleka krowiego? Przegląd aktualnych rekomendacji.

- dieta bezmleczna u niemowląt karmionych piersią;

- dieta bezmleczna u niemowląt karmionych preparatem mlekozastępczym lub w sposób mieszany;

- napoje roślinne;

- mleka innych ssaków;

- wprowadzanie pokarmów uzupełniających (rozszerzanie diety);

- zalecenia dotyczące suplementacji.

6. Ocena nabywania tolerancji na pokarmy alergizujące - prowokacja drabiną mleczną i jajeczną.

7. Rola dietetyka w diagnostyce i leczeniu alergii na pokarmy.

- edukacja rodzica i pacjenta (czytanie etykiet produktów spożywczych, spożywanie produktów poza domem);

- ocena stanu odżywienia i wzrastania u dzieci z alergią na pokarmy;

- planowanie posiłków u dziecka z alergią na pokarmy.

8. Dieta eliminacyjna u dzieci powyżej 1 roku życia.

9. Profilaktyka alergii na pokarmy.

10. Zaburzenia karmienia i odżywiania u dzieci z alergią na pokarmy.

11. Przypadki kliniczne.


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
15 czerwca 2024
Godzina:
9:30
Czas:
6,5-7h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.