dr Jagoda Różycka

Absolwentka Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie. Wiedzę praktyczną i teoretyczną na co dzień wykorzystuje w Górnośląskim Centrum Medycznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach, gdzie wspiera pacjentów chorych przewlekle w procesie zmiany, jak i w Fundacji Zdrowego Życia zajmującej się interdyscyplinarną opieką nad pacjentami chorującymi na otyłość i cukrzycę. Aktywny działacz w zespołach badawczych, prelegent i uczestnik licznych konferencji, warsztatów i sympozjów z dziedziny psychologii zdrowia, psychoprofilaktyki i dietetyki. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół wieloaspektowego radzenia sobie z chorobą przewlekłą, neuropsychologicznych aspektów chorób somatycznych oraz psychologii pozytywnej i zasobów wspomagających proces zmiany nawyków.

Strona specjalisty: http://psycholog-rozycka.pl

Wybrane publikacje:

1. Semantic satiation of faces in individuals with subclinical forms of delusions. European Psychiatry, 2012; 27(1): P-1291.

2. Deficits in facial affect recognition in schizophrenia. The role of semantic satiation in fear and happiness perception, European Psychiatry, 2012; 27(1): P-1289.

3. The neutral stimuli detection deficits in delusion-prone individuals. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2013; 15(1): 5-10.

4. Rozpoznawanie emocjonalnej ekspresji mimicznej przez osoby chore na schizofrenię. Psychiatria Polska, 2012; 6: 1073-1088.